Επανακαθορισμό της διάρθρωσης των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της αστυνομίας φέρνει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους υπουργούς Δημόσιας Τάξης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Ταυτόχρονα, η εποπτεία και ο έλεγχος των Διευθύνσεων Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και Εγκληματολογικών Ερευνών, ανατίθεται στον Αρχηγό του Σώματος.

Με άλλα λόγια, η αντιτρομοκρατική μένει αυτόνομη διεύθυνση και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, και η Ασφάλεια δεν συνενώνεται με την διεύθυνση καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος.

Θεσμοθετείται εξάλλου η εποπτεία της νεοϊδρυθείσας Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών από εισαγγελέα ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου Συντονισμού, Ανάλυσης και Ερευνών του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2265/1994.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, κατά την εφαρμογή του οργανογράμματος που εισήγαγε ο συγκεκριμένος νόμος αναδείχθηκε η ανάγκη σύνδεσης των τριών κάθετων οργανωτικών δομών, ώστε το Σώμα να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή και να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συντονισμός των Υπηρεσιών σε ό,τι αφορά στη διοικητική λειτουργία και πρωτίστως στην καθημερινή επιχειρησιακή τους δραστηριότητα.

Η «σύνδεση» αυτή επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο με την υπαγωγή των κλάδων στη διαρθρωτική δομή του Επιτελείου υπό την κοινή κατεύθυνση, εποπτεία, έλεγχο και συντονισμό του προϊσταμένου του Επιτελείου.

Σε κάθε διοικητική περιφέρεια της χώρας συγκροτείται Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, με υπαγωγή σ’ αυτήν των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, στις οποίες υπάγονται αντίστοιχα όλες οι Υπηρεσίες (ανεξαρτήτως κλάδου) που λειτουργούν στην περιοχή της εδαφικής τους δικαιοδοσίας, ενώ θεσμοθετούνται οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος.

Με την προωθούμενη τροπολογία ρυθμίζεται, επίσης, και το θέμα του χρόνου πραγματοποίησης των τακτικών μεταθέσεων του ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. κατά το τρέχον έτος.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο

newpost.gr