Οριακή μείωση καταγράφηκε στο επιτόκιο της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας από τον ΟΔΔΗΧ.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,02% από 2,05 στην προηγούμενη δημοπρασία.

Συνολικά ο ΟΔΔΗΧ συγκέντρωσε το ποσό των 812 εκατ. ευρώ ενώ ο αρχικός στόχος ήταν 625 εκατ. ευρώ καθώς έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,894 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 3,03 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

protothema.gr