Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Γυναικών «Ίριδα» Δήμου Χερσονήσου ανακοινώνει την έναρξη αιτήσεων ωφελουμένων γυναικών για την Β φάση του προγράμματος «Οι Γυναίκες για τις Γυναίκες, Women 4 Women» που αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση υπέρ των γυναικών του Δήμου Χερσονήσου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων») του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» με τελικό Δικαιούχο την «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)».

Η υποβολή αιτήσεων αφορά την κάλυψη κενών θέσεων στα παρακάτω τμήματα:
1. ζωγραφικής
2. θεάτρου
3. περιβάλλοντος.

Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε έως τις 15 Οκτωβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2813004581 . Μπορείτε ακόμη να επισκεφθείτε το γραφείο της Ίριδας στην Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, δίπλα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γουρνών (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από 8 έως 14.00 πμ. και την Τετάρτη από 5 έως 7 μμ.)