Δυο θέσεις εκπαιδευτικών προκυρήσσονται στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Λ. Κνωσού 6, 71 306, Ηράκλειο Κρήτη) από 21 /8/2014 έως και 27/8/2014.

Πρόκειται για:

1) Μία (1) θέση νηπιαγωγού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Προσχολικής Αγωγής (νηπιαγωγείο) του Αγγλόφωνου Τμήματος
2) Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου, εκπαιδευτικού Λετονικής Γλώσσας για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως μητρικής στον κύκλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εδώ