Τα επενδυτικά σχέδια της MAMIDOIL JETOIL στην περιοχή Πλατάνι Σούδας, ενέκρινε ο υφυπουργούς ανάπτυξης Νότης Μηταράκης.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υφυπουργού εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης MAMIDOIL JETOIL που αφορά στην ίδρυση εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων στη περιοχή Πλατάνι, Σούδας του δήμου Χανίων στην Κρήτη συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 14,1 εκατ. ευρώ στην κατηγορία της Γενικής Επιχειρηματικότητας των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου.

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 4,2 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 30% του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης. Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης μετά το δεύτερο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή της, ανέρχονται σε 18.