Την ευκαιρία να αποκομίσουν χρήσιμες πληροφορίες είχαν όλοι όσοι συμμετείχαν στην ενημερωτική εκδήλωση για ανέργους και επιχειρήσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας την Πέμπτη 21 Αυγούστου στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου παρείχαν ουσιαστική ενημέρωση για προγράμματα που υλοποιούνται μέσω του ΟΑΕΔ, τα οποία αφορούν σε ανέργους αλλά και σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιδοτηθούν για την πρόσληψη ανέργων.

Η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας σε μια προσπάθεια τόνωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και της αγοράς εργασίας είχε απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση προκειμένου να ενημερωθούν για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπ ΣΑ» και «Τοπ ΕΚΟ». 

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ). Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

Διαθέτουν δελτίο ανεργίας. Έχουν ωφεληθεί των δράσεων «ΤοπΣΑ» και «ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).
Το ποσό επιχορήγησης της επιχείρησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρευρεθούν στην εκδήλωση μπορούν να επικοινωνούν με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου στο τηλέφωνο 2810753300, ή εναλλακτικά με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας στο τηλέφωνο 2891340305.