Πλήθος επιλογών για τη ρύθμιση «κόκκινων» δανείων θα προβλέπει ο νέος επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών για τον χειρισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που αναμένεται να δοθεί τη Δευτέρα στη δημοσιότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος και θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2015.

Ο Κώδικας θα δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να επιλέγουν μεταξύ πολλών λύσεων για τη διευθέτηση του χρέους τους προς τις τράπεζες. Θα στηριχθεί στον θεσμό του συνεργάσιμου δανειολήπτη και στις αποφάσεις της Διυπουργικής επιτροπής για τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες εξόφλησης των δανείων από τα νοικοκυριά και για να γίνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις από τις Τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος Κώδικας θα προβλέπει πλήθος επιλογών για τη ρύθμιση δανείων. Εναλλακτικά θα προβλέπει τη μείωση του επιτοκίου του μη εξυπηρετούμενου δανείου, τη μείωση περιθωρίου κέρδους της τράπεζας από το εν λόγω δάνειο, την αλλαγή του τύπου του επιτοκίου χωρίς πέναλτι, την αντικατάσταση του παλαιού δάνειου με νέο, την μεταβίβαση του μη εξυπηρετούμενου δάνειου σε άλλη τράπεζα, κ.ά.

Η Κεντρική Τράπεζα είχε δημοσιοποιήσει προσχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας στα τέλη Μαρτίου το οποίο και επικαιροποίησε μετά από διαβουλεύσεις που είχε με τις τράπεζες και τις ενώσεις καταναλωτών.

Αναφορικά με την πρόταση κατάλληλης λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης δανείου ο επικαιροποιημένος Κώδικα Δεοντολογίας θα προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η τράπεζα υποχρεούται να παρουσιάζει στον συνεργάσιμο δανειολήπτη εντός προκαθορισμένου εύλογου χρόνου από τη λήψη των οικονομικών και άλλων πληροφοριών, την προτεινόμενη ή τις εναλλακτικά προτεινόμενες σε αυτόν λύσεις ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης με το «Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης», το οποίο παραδίδεται σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με βεβαιωμένη παραλαβή από τον δανειολήπτη ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Τέλος, θα αναφέρει πως τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να συνεργάζονται με τον δανειολήπτη καθ’ όλη τη διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να προσδιορίσουν με ακρίβεια την ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, με στόχο να καταλήξουν σε μια κατάλληλη λύση.

in.gr