Απο τον ΔΕΔΔΗΕ ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες συντήρησης στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: 

1. Στις 26.8.2014 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές: 

Πρασσές – Νέα Ρούματα – Σέμπρωνας – Σκορδαλού. 

2. Στις 28.8.2014 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.00 έως 11.00 στις παρακάτω περιοχές:

Κάινα – Βάμος – Τσικολιανά – Γαβαλοχώρι – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΜΟΥ. 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.