Λήγει η προθεσμία για το σύστημα εισροών-εκροών καυσίμων στην περιφέρεια, καθώς, όπως είναι γνωστό, μέχρι σήμερα 27 Αυγούστου, τα πρατήρια υγρών καυσίμων της επαρχίας θα έπρεπε να είχαν θέσει σε πλήρη λειτουργία τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου.

Όπως εκτιμάται,όμως, από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, λόγω πολλών τεχνικών προβλημάτων, μεγάλος αριθμός πρατηρίων δεν κατάφερε να τα εγκαταστήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου η Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποδέχτηκε όπως να συνεχίσουν τη λειτουργία τους όσα πρατήρια έχουν σύμβαση εγκατάστασης με εταιρείες εγκατάστασης των συστημάτων και μετά την 27η Αυγούστου. Όσα πρατήρια δεν έχουν σύμβαση δεν μπορούν, από τις 28/8/2014, να αγοράζουν και να πωλούν καύσιμα.

Η Γ.Γ. Εμπορίου, όπως αναφέρεται, θα ζητήσει από τις εταιρείες λίστα με τα πρατήρια που έχουν σύμβαση ώστε να ελέγξει και ποια δεν έχουν. Σε περίπτωση παράβασης θα επιβληθούν κυρώσεις.

newsbeast.gr