Την Παρασκευή το μεσημέρι υπογράφτηκαν οι συμβάσεις, μεταξύ του Δήμου Φαιστού και του αναδόχου Μηχανικού για την εκπόνηση ηλεκτρομηχανικών μελετών για τις διαμορφώσεις πλέγματος πεζοδρόμων στην πλατεία αγοράς Μοιρών και Τυμπακίου Τις δύο συμβάσεις, υπέγραψε η Δήμαρχος Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη, στο δημοτικό κατάστημα στις Μοίρες.

Να σημειωθεί ότι η επίβλεψη της μελέτης θα γίνεται με εποπτεία και έλεγχο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, ενώ η προθεσμία παράδοσής της καθορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες.

Με αφορμή την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων η Δήμαρχος Φαιστού εξέφρασε την ικανοποίηση της, τονίζοντας ότι: «παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, σημαντικά και αναγκαία έργα για την περιοχή, υλοποιούνται, αναβαθμίζοντας, την ποιότητα ζωής των πολιτών».