Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου ενημερώνει τους παραγωγούς – μέλη της ότι την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014, αρχίζει την παραλαβή όλων των ποικιλιών οινοσταφύλων στο Οινοποιείο «Παλιανής», στις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:


ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ

ΛΕΥΚΑ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΛΑ

€ 0,27

ΡΟΖΑΚΙ

€ 0,30

ΒΙΛΑΝΑ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

€ 0,35

ΒΙΛΑΝΑ Β’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

€ 0,25

ΛΙΑΤΙΚΟ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

€ 0,30

ΛΙΑΤΙΚΟ Β’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

€ 0,25

ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

€ 0,35

ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ Β’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

€ 0,30

ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (10,5 Be)

€ 0,30

ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ Β’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

€ 0,25

SYRAH

€ 0,40

ΒΙΔΙΑΝΟ

€ 0,45

ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ, ΑΘΗΡΙ, ΔΑΦΝΙ, ΠΛΥΤΟ

€ 0,30

 

Όσο αφορά τα ποικιλιακά οινοστάφυλα ανώτερης κατηγορίας που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα, θα παραλαμβάνονται μετά από επιτόπιο ποιοτικό έλεγχο από τον αρμόδιο γεωπόνο και η τιμή παραγωγού θα καθορίζεται ανάλογα με την ποιότητα του προϊόντος και τις τιμές του ανταγωνισμού.

Στα πλαίσια αναβάθμισης της ποιότητας του παραγόμενου κρασιού, η οργάνωσή μας συστήνει στους παραγωγούς – μέλη της τα οινοστάφυλα να προσκομίζονται σε πλαστικά κιβώτια (κλούβες) την ίδια μέρα της κοπής τους και απαράκλητα να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να έχουν ικανοποιητικό βαθμό ωριμότητας τουλάχιστον 12 Be για τις ερυθρές ποικιλίες και 11 Be για τις λευκές.

β. Να μην έχουν μυκητολογική προσβολή (σάπισμα) και ηλιοεγκαύματα.

Η παραλαβή των οινοσταφύλων θα γίνετε από 10.30 π.μ. έως 19.00 μ.μ.

Τέλος ενημερώνουμε τους παραγωγούς των περιοχών υποκαταστημάτων Αρκαλοχωρίου και Πύργου, ότι θα γίνεται παραλαβή οινοσταφύλων με τις παραπάνω προϋποθέσεις και η ημερομηνία έναρξης θα καθοριστεί με νεότερη ανακοίνωσή μας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: (2810) 378000, 378125, 378130, 791250