Τραπεζίτες και στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας, η οποία βαθαίνει λόγω των σκληρών μέτρων λιτότητας, συνεπάγεται νέα λουκέτα σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, και μάλιστα σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας: στο λιανεμπόριο, στη μεταποίηση, στον τουρισμό, στις κατασκευές κ.α.

Σε κάθε περίπτωση, και άσχετα από το πόσα νέα λουκέτα θα προστεθούν στην αλυσίδα των πτωχεύσεων, είναι πλέον κοινό μυστικό ότι όλες σχεδόν οι ελληνικές επιχειρήσεις υποφέρουν από προβλήματα ρευστότητας, ως αποτέλεσμα αφενός της σημαντικής συρρίκνωσης του τζίρου τους και αφετέρου της απροθυμίας κάποιων πιστωτριών τραπεζών να αναχρηματοδοτήσουν τα χρέη τους.

Ridenco

Αγώνα προκειμένου να αντεπεξέλθει στα σημαντικά πρόβλημα ρευστότητας δίνει εδώ και καιρό η Ridenco. Μπορεί οι διαπραγματεύσεις του ομίλου με τις πιστώτριες τράπεζες να συνεχίζονται, ωστόσο η καθυστέρηση στην επίτευξη της συμφωνίας για την αναδιάρθρωση των οφειλών ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο τις συμβάσεις συνεργασίας με τους ξένους οίκους.

 

Η κυπριακή θυγατρική του ομίλου Woodland έχει από καιρό γνωστοποιήσει ότι οι καθυστερήσεις των συνδιαλλαγών της μητρικής εταιρείας έχουν επηρεάσει σημαντικά τις συνθήκες ρευστότητάς της, αλλά και την εξυπηρέτηση των οφειλών της. Ο όμιλος Ridenco αναμένει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ της θυγατρικής και του οίκου Timberland. Την περασμένη εβδομάδα, η διοίκηση της Ridenco ανακοίνωσε ότι οι συζητήσεις θα παραταθούν έως τις 31.5.2011 (αρχικά είχε οριστεί η 17η Μαΐου 2011) και κατά τον χρόνο παράτασης των διαπραγματεύσεων ο οίκος Timberland συμφώνησε ότι δεν θα ασκήσει δικαιώματα καταγγελίας.

Επίσης, το Φεβρουάριο του 2011 η κυπριακή Woodland υπέγραψε σύμβαση για τη διάθεση ειδών ένδυσης Nautica με διάρκεια από 1.10.2010 μέχρι και 31.12.2011. Παράλληλα, η σύμβαση παρέχει στον όμιλο Ridenco και στη Nautica το δικαίωμα για την περαιτέρω επέκταση της διάρκειας ισχύος της συμφωνίας με όρους που θα συμφωνηθούν και θα υπογραφούν από κοινού μεταξύ των μερών μέχρι την 1.8.2011.

Ωστόσο, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ της Ridenco και των πιστωτών της, η σύμβαση με τη Nautica θα τερματιστεί. Στη χρήση του 2010 ο όμιλος Ridenco κατέγραψε μείωση στο κύκλο εργασιών και στο μεικτό κέρδος κατά 24,7% και 37,1% αντίστοιχα και παράλληλα αύξησε τα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά περίπου 31,2%. Συνεπεία των ανωτέρω ο όμιλος οδηγήθηκε σε ζημίες σε λειτουργικό επίπεδο (ΕΒΙΤDΑ) και υπερτριπλασιασμό των ζημιών του μετά από φόρους σε σχέση με το 2009.

Glou
Ο όμιλος Glou κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 με σκοπό τη συνδιαλλαγή με τους πιστωτές της. Κατά της αίτησης τάχθηκε η γερμανική πολυεθνική εταιρεία Puma, που φέρεται να υποστηρίζει πως η Glou δεν έχει τις προϋποθέσεις ένταξής της στο συγκεκριμένο άρθρο, καθώς ουσιαστικά βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών. Σημειώνεται ότι οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε δικαστική αντιπαράθεση. Υπενθυμίζεται ότι, τον περασμένο Οκτώβριο, η Puma AG ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ασκήσει ποινική δίωξη κατά των αδελφών Γλου, καθώς -όπως υποστηρίζει- διαπίστωσε οικονομικές ατασθαλίες. Σήμερα, διεκδικεί από τους πρώην συνεργάτες της ποσό ύψους 55 εκατ. ευρώ. Από τη στιγμή που η Glou έχασε το βασικό «υποστηρικτή» της ξεκίνησε η περίοδος ύφεσης, η οποία κρατά μέχρι σήμερα. Ενδεικτικά αναφέρει ότι το 2010 ο όμιλος Glou φέρεται να εμφάνισε ζημίες περί τα 5-6 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις υποχώρησαν πάνω από 50% σε σύνολο δικτύου. Το άνοιγμα της Glou προς τράπεζες, προμηθευτές και πιστωτές εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ.

Κου-Κου
Η βορειοελλαδική «Κου-Κου» αντιμετωπίζει, επίσης, πρόβλημα ρευστότητας, λόγω της οικονομικής κρίσης και της συρρίκνωσης του τζίρου της και έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99.

Κατά της Κου-Κου έχει στραφεί η εισηγμένη «Κλουκίνας - Λάππας», ζητώντας, με ασφαλιστικά μέτρα, να αναγνωριστεί προσωρινά «νομέας των εμπορευμάτων τα οποία περιγράφονται στην αίτηση» και συγχρόνως πέτυχε να χορηγηθεί από το Ειρηνοδικείο Αθηνών προσωρινή διαταγή «περί απαγόρευσης κάθε πραγματικής και νομικής μεταβολής των περιγραφόμενων στην αίτηση κινητών πραγμάτων μέχρι τη συζήτηση (είχε προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου) της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων».

Η εταιρεία Κου-Κου υποστηρίζει ότι έχει προσφύγει στην προστασία του άρθρου 99 για να πετύχει την αναδιάρθρωση των χρεών της και έχει προχωρήσει στην αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της προς την «Κλουκίνας - Λάππας» ύψους 1 εκατ. ευρώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης συναίνεσε για την εξαίρεση της εισηγμένης από την παρεχόμενη στην Κου-Κου προστασία του άρθρου 99 ως προς τα εμπορεύματά της.

Expert
«Πράσινο φως» για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 11,94 εκατ. ευρώ με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τη μητρική «Expert Hellas», που θα συνοδευτεί με απεμπόληση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, έδωσε η πρόσφατη επαναληπτική ετήσια γενική συνέλευση της «Εικόνα Ήχος Α.Ε.».

Επιτυγχάνεται έτσι η εξυγίανση της εισηγμένης, καθώς αυξάνονται τα ίδια κεφάλαιά της και ενισχύεται η ρευστότητα, ενώ οφέλη προκύπτουν και για την Expert που θα βελτιώσει την εικόνα του ισολογισμού της. Σε πρώτη φάση, όπως έχει τονίσει η διοίκηση, απαιτείται ρευστότητα ύψους 1,3 εκατ. ευρώ και για την εξασφάλισή της θα επιχειρηθεί δανεισμός από τις τράπεζες. Σε ό,τι αφορά το αίτημα της Expert Hellas για υπαγωγή στο άρθρο 99 του νέου πτωχευτικού κώδικα, για το οποίο αναμένεται η απάντηση στις αρχές Ιουνίου.

Ενίσχυση 20 εκατ. στην «Ηλεκτρονική Αθηνών»
Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι πιστώτριες τράπεζες δίνουν «ψήφο» εμπιστοσύνης και παράλληλα ανάσα ρευστότητας.

Νέα κεφάλαια ύψους 20 εκατ. ευρώ φέρνει στην «Ηλεκτρονική Αθηνών» η επίτευξη συμφωνίας του βασικού μετόχου της κ. Ι. Στρούτζη με τις τρεις πιστώτριες τράπεζες (EFG Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank), για τη συνολική αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ειδικότερα, η κεφαλαιακή ενίσχυση θα έχει τη μορφή έκδοσης νέου κοινού ομολογιακού κοινοπρακτικού δανείου, καθώς και το Sale & Lease back (πώληση και επαναμίσθωση) των ακινήτων της εταιρείας. Μέσω των παραπάνω, ο σημερινός βραχυπρόθεσμος δανεισμός της «Ηλεκτρονικής» μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμο και ταυτόχρονα εισρέουν σημαντικά νέα κεφάλαια στην εταιρεία.

Επιπλέον, η εταιρεία προτίθεται να προβεί άμεσα σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών. Μετά την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις αναμένεται να διαμορφωθούν στο ποσό των περίπου 40,4 εκατ. ευρώ και θα αναλύονται: Kαθαρή αξία Sale & Lease back ακινήτων 18,1 εκατ. ευρώ, κοινό ομολογιακό κοινοπρακτικό δάνειο αξίας 19,2 εκατ. ευρώ, βραχυχρόνιος δανεισμός 3,1 εκατ. ευρώ.

imerisia.gr