Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (αριθμός 107, ΦΕΚ 174Α) με το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με αυτό στην Κρήτη θα λειτουργεί η  Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, με έδρα το ΗράκλειοΚρήτης και περιφέρεια δικαιοδοσίας τους Νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου.

β) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο και περιοχή δικαιοδοσίας τις Π.Ε. Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου.

γ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Χανίων, με έδρα τα Χανιά

δ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο.

ε) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο ΝικόλαοΛασιθίου.

στ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο

Επίσης προβλέπεται η λειτουργία Γραφείου Οικονομικής Επιθεώρησης Κρήτης και Αιγαίου με έδρα στο Ηράκλειο, καθώς και η λειτουργία δύο Κτηνιατρικών Εργαστηρίων σε Χανιά και Ηράκλειο τα οποία υπάγονται στην Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Ο νέος Οργανισμός του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης τίθεται σε εφαρμογή απο τις 28 Οκτωβρίου και προβλέπει την λειτουργία των εξής Γενικών Διευθύνσεων:

α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, β) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, δ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής, ε) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, στ) Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, και ζ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας.

Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν επίσης:
α) Διεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων, υπαγόμενη στον Υπουργό
β) Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης, υπαγόμενη στον Υπουργό
γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, υπαγόμενη στον Υπουργό
δ) Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουργό
ε) Ειδικές Υπηρεσίες, υπαγόμενες στον Υπουργό, ως ακολούθως:
αα) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
ββ) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
γγ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
δδ) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας

Δείτε ολόκληρο το Προεδρικό Διάταγμα με το Οργανόγραμμα εδώ