Με απόφαση του Δημάρχου Χερσονήσου, κ. Γιάννη Μαστοράκη ορίστηκαν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου οι αντιδήμαρχοι του Δήμου. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουν καθήκοντα οι κκ:

• Σπύρος Κατσαμποξάκης, με αρμοδιότητες Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος, Προστασίας του Πολίτη & Εμπορίου.• Απόστολος Λουλουδάκης, με αρμοδιότητες Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καινοτομίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.• Γιώργος Μεραμβελιωτάκης, με αρμοδιότητες Ενδοχώρας και Διοικητικών Θεμάτων.• Ευθύμιος Μουντράκης, με αρμοδιότητες Τουρισμού και Απασχόλησης• Εμμανουήλ Πετράκης, με αρμοδιότητες Τεχνικών Έργων και Χωροταξικού Σχεδιασμού.• Εμμανουήλ Πλευράκης, με αρμοδιότητες Οικονομικών Θεμάτων και Διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας. Ο κ. Πλευράκης αναπληρώνει το Δήμαρχο και ασκεί τα καθήκοντα του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.