Ολοκλήρωσε τις εκλογές του χθες ο Σύνδεσμος Πωλητών Πετρελαιοειδών Ν. Ηρακλείου. Για το νέο Δ.Σ εκλεχτήκαν: Λυκούργος Σαμόλης ,Παύλος Γιαουρτάς , Φώτιος Δοξαστάκης,Μιχαήλ Καδιανάκης, Εμμανουήλ Δανδάλης, Γιώργος Σπανάκης και Κώστας Λουπάκης.
Για την ΠΟΠΕΚ οι εξής αντιπρόσωποι: Χάρης Μαυράκης, Παύλος Γιαουρτάς, Λυκούργος Σαμόλης

Αντιπρόσωποι στην ΟΕΒΕΝΗ οι: Χάρης Μαυράκης, Λυκούρ- γος Σαμόλης, Φώτιος Δοξαστάκης.

 Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ σε σώμα θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.