Επίσκεψη στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), πραγματοποίησαν τα στελέχη εταιριών διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την Περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης Τουρκίας, Ali Yagiz Kocyigit και Alpay Beyla, συνοδευόμενοι από την ειδικό επιστήμονα Μαρία Τσάκωνα.

Σκοπός της επίσκεψης, ήταν η ενημέρωσή τους για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων που υλοποιεί η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) στην Π.Ε. Χανίων και η απόκτηση-μεταφορά τεχνογνωσίας στην χώρα τους.

Αναλύθηκαν διεξοδικά, η δομή, οι δραστηριότητες και ο στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης, καθώς επίσης παρατέθηκαν οικονομοτεχνικά στοιχεία που διέπουν την λειτουργία της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν στον τρόπο λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.