Επιδείνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας καταγράφηκε και τον Αύγουστο στο Ηράκλειο, τόσο σε σχέση με τον περασμένο μήνα όσο και σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2013.

Η πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιφερειακή ενότητα κατά το μήνα Αύγουστο αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τα οποία δείχνουν ότι δημιουργήθηκαν λιγότερες επιχειρήσεις από αυτές που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά τον περασμένο μήνα.

Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώθηκαν στο εμπορικό τμήμα όπου άνοιξαν 18 επιχειρήσεις και έκλεισαν 52, ενώ αντίστοιχα πτωτική πορεία ακολούθησε και το τμήμα μεταποίησης, όπου δημιουργήθηκαν μόλις 5 επιχειρήσεις και έκλεισαν 29.

Επίσης, στο τμήμα Υπηρεσιών άνοιξαν 31 επιχειρήσεις και έκλεισαν 43, στον τομέα του τουρισμού άνοιξαν 3 και διέκοψαν τη λειτουργία τους 2, ενώ στον εξαγωγικό τομέα δεν επήλθε καμία μεταβολή.

Συνολικά, κατά τον περασμένο Αύγουστο άνοιξαν 57 επιχειρήσεις και έκλεισαν 126.

Η κατάσταση στην τοπική αγορά επιδεινώθηκε σημαντικά κατά τον φετινό Αύγουστο, σε σχέση με τον περυσινό Αύγουστο οπότε είχαν δημιουργηθεί 69 επιχειρήσεις και είχαν διακόψει τη λειτουργία τους 99 επιχειρήσεις.

Δείτε  εδώκαι εδώ τα στοιχεία από το Επιμελητήριο Ηρακλείου