Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η 1η (μηνός Σεπτεμβρίου) τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8/9 και ώρα 16:00 μμ στα γραφεία της ΕΛΜΕ Χανίων (1οΓυμνάσιο Χανίων) .Η Ημερήσια Διάταξη έχει οριστεί ως εξής:

1. Προγραμματισμός της διεξαγωγής των τακτικών συνεδριάσεων ΔΣ για τη νέα συνδικαλιστική περίοδο (Σεπτέμβρης 2014 έως και Ιούνης 2015).
2. Δραστηριοποίηση ΕΛΜΕ Χανίων σε σχέση με το πρόγραμμα που αποφάσισε η ΟΛΜΕ για το προσεχές διάστημα (αφορά σε τρία πράγματα. Πρώτον: στην πανελλαδικής έκτασης κινητοποίηση την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, με παραστάσεις διαμαρτυρίας στις οικείες ΔΔΕ για ζητήματα λειτουργίας σχολείων, όπως κενά, αριθμός και μέγεθος τμημάτων, κ.λπ., Δεύτερον: στον προγραμματισμό της διεξαγωγής ΓΣ για συζήτησης εισήγησης της ΟΛΜΕ, και Τρίτον: στη συλλογή στοιχείων σε σχέση με τα κενά στα σχολεία του νομού)
3. Δραστηριοποίηση της ΕΛΜΕ Χανίων στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης (παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων) προς τα μέλη της αλλά και εν γένει, σε συνδυασμό με την έναρξη χρήσης χώρου που θα φιλοξενεί τέτοιες δραστηριότητες.
4. Ενημέρωση του ΔΣ γύρω από τα προβλήματα που προκαλεί στους διαχειριστές της η πλατφόρμα «My School»
5. Ενημέρωση του ΔΣ γύρω από τη θέση συναδέλφων σχετικά με το ζήτημα της διαδικασίας τοποθετήσεων σε οργανικά κενά και ειδικά σε σχέση με την προτεραιότητα στην κατάληψη οργανικής θέσης που, εκ του νόμου, απολαμβάνουν οι άρτι-μετατεθέντες από άλλο νομό συνάδελφοι έναντι εκείνων που βρίσκονται, ήδη από παλιότερες χρονιές, στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Η συνεδρίαση αυτή (όπως και κάθε συνεδρίαση ΔΣ) είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει.
Οι συνάδελφοι / συναδέλφισσες ενημερώνονται ότι μπορούν, ακόμα, να προτείνουν την ένταξη εντός ΗΔ θεμάτων που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά, ώστε αυτά τα θέματα να συνεκτιμηθούν με τις προτάσεις που κάνουν τα μέλη του ΔΣ, προκειμένου για την κατάρτιση της Η.Δ. μελλοντικών συνεδριάσεων. Οι προτάσεις αυτές, μπορούν να κατατίθενται γραπτώς, π.χ. με αποστολή μηνύματος προς το (ηλεκτρονικό) γραμματοκιβώτιο της ΕΛΜΕ ([email protected]), είτε δια ζώσης, ενώπιον του ΔΣ, κατά την ώρα που αυτό συνεδριάζει.