Πιστή στα κελεύσματα του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου και εμπνεόμενη από τις οικολογικές του πρωτοβουλίες, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) αναπτύσσει, εδώ και δεκαετίες, ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην άρθρωση οικολογικού θεολογικού λόγου και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το έργο αυτό ασκείται κυρίως από το Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας (ΙΘΟ), το οποίο αποτελεί Παράρτημα της ΟΑΚ και το οποίο διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Οικολογική Θεολογία και Περιβαλλοντική Ηθική» (Ecological Theology and Environmental Ethics: ECOTHEE).

Στο συνέδριο αυτό, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου και το οποίο θα λάβει χώρα στην ΟΑΚ από 1 έως 6 Ιουνίου 2011, θα συμμετάσχουν επιφανείς εκπρόσωποι των ακόλουθων Οργανισμών και Ιδρυμάτων:
• Canadian Forum on Religion and Ecology,
• Christian Environmental Link,
• Conference of European Churches,
• European Christian Environmental Network
• European Forum for the Study of Religion and the Environment,
• Planta Europa Foundation,
• Παγκόσμιο Συμβούλιο Eκκλησιών,
• Πολυτεχνείο Κρήτης,
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Θεολογίας (Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας) και
• Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης).

Οι εισηγήσεις που θα γίνουν θα εκφωνηθούν στην αγγλική γλώσσα και θα καλύψουν, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους τομείς:
• Θεολογικές και θρησκειολογικές προσεγγίσεις του οικολογικού προβλήματος
• Κλιματική αλλαγή και δικαιοσύνη
• Βιοποικιλότητα
• Ύδατα, ωκεανοί και ενέργεια
• Προσεγγίσεις από την οπτική της κοσμολογίας, της εξέλιξης και των επιστημών της ζωής και της γης
• Παγκόσμιοι οικολογικοί κίνδυνοι, βιώσιμη ανάπτυξη και περιπτωσιολογικές μελέτες

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα οργανωθεί στους χώρους της ΟΑΚ Διεθνής Έκθεση Βιβλίου και Έργων Τέχνης με οικολογική θεματική.

Η επίσημη τελετή έναρξης του συνεδρίου θα λάβει χώρα την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 και ώρα 16:00 στη Μεγάλη Αίθουσα συνεδριών της ΟΑΚ.