Το πράσινο φως για την ένταξη της πράξης «Απεικόνιση Χωροταξικών και Πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Μινώα Πεδιάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ έλαβε η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας, έπειτα από την επιτυχημένη υποβολή σχετικής πρότασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 61.500,00€ και πρόκειται για μια ακόμη δράση της Δημοτικής Αρχής με συνεχή στόχο την πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης.

Έτσι, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, αφού ολοκληρώσει τον απαραίτητο διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου, πρόκειται να ενεργοποιήσει το προσεχές διάστημα μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής γεωπληροφορίας, με στόχο την ταχύτερη και ευχερέστερη εξυπηρέτηση του πολίτη στην ενημέρωσή του για τα πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής. Μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται, οι πολίτες θα αποκτούν πρόσβαση σε θεματικά επίπεδα με πληροφορίες για πολεοδομικά και χωροταξικά δεδομένα, εντός της γεωγραφικής περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου.

Γενικά το σύστημα θα περιλαμβάνει λειτουργίες σχετικές με:

• Αμφίδρομη ενημέρωση μεταξύ του Δήμου και των πολιτών για θέματα που αφορούν: 
- το γενικό σχέδιο πόλης με τις προβλεπόμενες χρήσεις γης,
- συντελεστές δόμησης,
- εγκατεστημένα δίκτυα,
- γενικά πολεοδομικά θέματα που αφορούν τις γενικές χρήσεις γης και τις 
- πράξεις εφαρμογής (προτάσεις για τις χρήσεις γης, παρατηρήσεις για τις πράξεις εφαρμογής) εν όψει της κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελλίου
• Υπηρεσίες ενημέρωσης από τον Δήμο στους πολίτες για θέματα όπως: 
- δημογραφικά δεδομένα,
- τις πράξεις εφαρμογής που έχουν επικυρωθεί
• Aκριβή απεικόνιση γεωγραφικής πληροφορίας σχετικής με πλήθος υποδομών σε ψηφιακό υπόβαθρο με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος.