Μείωση 2,1% εμφάνισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία (ΔΤΕ) τον Ιούλιο του 2014, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2013, έναντι μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 προς το 2012.

Σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2014, ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε μείωση 1,3%, έναντι σταθερότητας που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2013.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2012 – Ιουλίου 2013, παρουσίασε μείωση 2,2%, έναντι μείωσης 0,4%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

newsbeast.gr