Στα 1.456 ευρώ ανά στρέμμα σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της χώρας θα φτάνει η ενίσχυση που δίνεται στους αμπελουργούς που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα», για τη νέα σεζόν σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νέο πίνακα στρεμματικών ενισχύσεων, τα ποσά ορίζονται ως εξής:

Περιφέρειες λιγότερο ανεπτυγμένες 

Ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές: 1.456 ευρώ 
Λοιπές περιοχές: 1.261 ευρώ

Λοιπές περιφέρειες 

Ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές: 1.176 ευρώ 
Λοιπές περιοχές: 1.021 ευρώ

Αναλυτικά οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα: 

α)την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού 
β)την μετεγκατάσταση των αμπελώνων. 
γ)τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του προγράμματος.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο ΦΕΚ εδώ 

agrotypos.gr