Έναν υπάλληλο (ΤΕ) Διοικητικού - Λογιστικού, αναζητά ο Δήμος Γαύδου στο πλαίσιο του προγράμματος της Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας (που βάσει της αριθμ. 50 εγκυκλίου με αριθμ.πρωτ. 33961/10-09-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών παρατείνεται έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2014).

Συγκεκριμένα,  ο Δήμος Γαύδου ανακοινώνει ότι ως φορέας υποδοχής δέχεται και μπορεί να ικανοποιήσει αιτήσεις μετατάξεων εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού  δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του ελληνικού Δημοσίου.

Η πρόσκληση αφορά σε έναν υπάλληλο ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι εφόσον εξασφαλίσουν την συναίνεση του φορέα στον οποίο ήδη υπηρετούν, μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Γαύδου και συγκεκριμένα στην 
Δήμαρχο του Δήμου Καλλίνικου Ευαγγελία, Τηλ. 2823041270 ή στο e-mail [email protected], για την περαιτέρω προώθηση των διαδικασιών μετάταξής τους.