Αύριο Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 στις 5 το απόγευμα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση – ημερίδα που διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου DANTE.

Το Ευρωπαϊκό Έργο Digital Agenda for New Tourism Approach in European Rural and Mountain Areas (DANTE) υλοποιείται στα πλαίσια του Interreg IVC. Σε αυτό συμμετέχουν, η Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, το Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης και άλλοι 12 εταίροι/φορείς από 8 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δεδομένης της σημασίας του κλάδου του τουρισμού στην Κρήτη για την τοπική και εθνική οικονομία, αλλά και του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ μεσογειακών προορισμών, είναι καίρια η σημασία παροχής διαφοροποιημένων τουριστικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Σε συνδυασμό με τον τουρισμό, οι τομείς του πολιτισμού και της αγροδιατροφής παρουσιάζουν μία σειρά χαρακτηριστικών τα οποία καθιστούν δυνατή την ανάδειξή τους σε δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συνιστούν μια βιώσιμη διεπαφή με ιδιαίτερα ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, απόλυτα συμβατή με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Το Έργο DANTE αποσκοπεί στο να προωθήσει την καλύτερη χρήση και ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο της τουριστικής πολιτικής και επιχειρηματικής πρακτικής για ορεινές και αγροτικές περιοχές. 

Η εκδήλωση θα εστιάσει στο σχεδιασμό δράσεων δικτύωσης μεταξύ τουρισμού, αγροδιατροφικού συμπλέγματος και πολιτισμού, μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για την προσφορά διαφοροποιημένου και προσωποποιημένου τουρισμού εμπειρίας με υψηλή προστιθέμενη αξία με όραμα την εξασφάλιση ενός διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος


Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γρηγόρης Ροκαδάκης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ευριπίδης Στεφάνου. 

Σημείωση:
Οι παρουσιάσεις και συζητήσεις κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα Ελληνικά.
Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Πρόγραμμα εκδήλωσης

17:30 – 17:45 Χαιρετισμοί: Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης – Γρηγόρης Ροκαδάκης
17:45 – 18:00 Παρουσίαση του προγράμματος DANTE από την Elena di Bella και τον Κωνσταντίνο Μανασάκη
18:00 – 18:20 Παρουσίαση εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης – Μιχάλης Βαμιεδάκης 
18:20 - 18:40 Παρουσίαση του Προγράμματος “Μονοπάτια Πολιτισμού, Αικατερίνη Στεμπίλη (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού)
18:40 – 19:00 “Τουριστικές υπηρεσίες από την Ένωση Αγροτουρισμού Κρήτης”, Τάσος Γουργουράς (Ένωση Αγροτουρισμού Κρήτης) και Ευγενία Σμυρνάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης) 
19:00 – 19:20 Διάλειμμα για καφέ
19:20 - 20:00 “Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και Ανοικτά Δεδομένα, Μονάδες Αριστείας – Παραδείγματα απλών εφαρμογών για τον τουρισμό”, Ευγενία Σμυρνάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
20:00 – 20:30 Ανοικτή Συζήτηση

Συντονιστής συζήτησης: Κωνσταντίνος Μανασάκης, Λέκτορας του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης