Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας της γεωργίας-αλιείας, των ξενοδοχείων-εστιατορίων και των κατασκευών, επλήγησαν το 2009, οπότε ξεκίνησε η οικονομική κρίση, περισσότερο από όλους τους κλάδους της οικονομίας παρουσιάζοντας σημαντικές ζημιές.

Σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, υπήρξε πτώση της κερδοφορίας, εξαιρουμένου του τομέα των ασφαλειών και της ενέργειας-ύδρευσης, γεγονός στο οποίο συμβάλλει και η εντυπωσιακή βελτίωση των αποτελεσμάτων της ΔΕΗ.

Τη μικρότερη συγκριτικά επιδείνωση, μεταξύ των κερδοφόρων τομέων, παρουσίασαν οι τομείς των ορυχείων-λατομείων και της μεταποίησης, ενώ τη μεγαλύτερη οι τράπεζες.

Τα παραπάνω καταγράφονται στην έκδοση «40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας», μία επιτομή των κλαδικών μελετών, που κυκλοφόρησε, για δεύτερη χρονιά, η Icap Group (επί των αποτελεσμάτων του 2009).

Σκοπός της μελέτης είναι να προσφέρει στην αγορά μία καταγραφή των εξελίξεων, που χαρακτήρισαν τους σημαντικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας και των διαφορών, που αυτοί παρουσιάζουν.

Οπως σημειώνουν οι αναλυτές της ICAP, η απότομη επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος το 2009 είχε άμεση επίδραση στα οικονομικά μεγέθη του εταιρικού τομέα.

Οι μεγάλες δυσχέρειες, που αντιμετώπισαν οι ελληνικές επιχειρήσεις, το 2009, επιδείνωσαν, για δεύτερο συνεχές έτος, τα αποτελέσματά τους.

Σημειώθηκε νέα μεγάλη μείωση της κερδοφορίας, η οποία συνοδεύτηκε και από σημαντική κάμψη του κύκλου εργασιών.

Τα κέρδη προ φόρου του συνόλου των εταιρειών μειώθηκαν σχεδόν κατά 30%, το 2009, σε συνέχεια της προηγηθείσας μεγάλης μείωσης του προηγουμένου έτους, με την πτωτική εξέλιξη να είναι περισσότερο έντονη στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Προκειμένου να δοθεί η γενικότερη εικόνα των εξελίξεων, που χαρακτήρισαν συνολικά τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρατίθενται ορισμένα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων, που περιλαμβάνονται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς χρήσης 2009 των ελληνικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ (25.968 στο σύνολο).

Κερδοφορία

Με κριτήριο το περιθώριο μεικτού κέρδους, κορυφαίοι κλάδοι-υποκλάδοι αναδεικνύονται οι εξής: Τηλεφωνία-Σταθερή (85,03%), Ζυθοποιία (69,90%), Real Estate-Ανάπτυξη ακινήτων (61,89%), Καλλυντικά (61,35%), Εισαγωγή-Επεξεργασία Καφέ (57,83%).

Με βάση το περιθώριο καθαρού κέρδους, στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται οι κλάδοι: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (34,49%), Χυμοί-Αναψυκτικά (23,01%), Ζυθοποιία (19,87%), Εισαγωγή-Επεξεργασία Καφέ (18,64%), Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (11,12%).

Τέλος, με κριτήριο το περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA, οι υψηλότεροι δείκτες αντιστοιχούν στους κλάδους-υποκλάδους: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (56,46%), Real Estate - Ανάπτυξη ακινήτων (53,65%), Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων (34,85%), Τηλεφωνία-Σταθερή (26,81%), Ζυθοποιία (26,58%).

Αποδοτικότητα

Τους υψηλότερους δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων εμφάνισαν, κατά σειρά, οι κλάδοι-υποκλάδοι: Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (51,57%), Εισαγωγή-Επεξεργασία Καφέ (43,54%), Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (43,01%), Λιπαντικά Οχημάτων (34,15%), Ζυθοποιία (28,55%).

Βάσει των δεικτών αποδοτικότητας απασχολουμένων κεφαλαίων, τις καλύτερες επιδόσεις σημείωσαν οι κλάδοι-υποκλάδοι: Εισαγωγή-Επεξεργασία Καφέ (21,31%), Ζυθοποιία (17,85%), Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (17%), Λιπαντικά Οχημάτων (9,8%), Καλλυντικά (7,84%).

Χρηματοοικονομικά - Διάρθρωση

Με κριτήριο τη σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια, τους χαμηλότερους δείκτες (ενδεικτικούς μικρότερης δανειακής επιβάρυνσης) εμφανίζουν οι κλάδοι: Real Estate-Ανάπτυξη ακινήτων (0,58), Ζυθοποιία (0,60), Χυμοί-Αναψυκτικά (0,64), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (0,85), Εισαγωγή-Επεξεργασία Καφέ (1,04).

Τέλος, με κριτήριο τους δείκτες κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών, στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται οι κλάδοι-υποκλάδοι: Ζυθοποιία (86,73), Χυμοί-Αναψυκτικά (21,15), Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (20,2), Εισαγωγή-Επεξεργασία Καφέ (15,91), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (10,22).

Ο κ. Γιάννης Εφραιμίδης, εκτελεστικός διευθυντής Credit Risk Services Icap Group, σημείωσε:

«Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις της χώρας λειτούργησαν σε συνθήκες εντεινόμενης ύφεσης, το 2009, επηρεαζόμενες έντονα από τις συνέπειες της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, γεγονός που επέφερε την πτώση της κερδοφορίας συνολικά για δεύτερο συνεχές έτος.»

» Σε αυτές τις συνθήκες, οι επιμέρους κλάδοι επηρεάστηκαν σε διαφορετικό βαθμό, οι δε επιχειρήσεις προσάρμοσαν τις στρατηγικές τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση. Στην παρούσα φάση, με την ελληνική οικονομία να δοκιμάζεται σοβαρά από τις δυσμενείς συνέπειες, λόγω των διαρθρωτικών προβλημάτων, που τη χαρακτηρίζουν, κρίσιμο σημείο για την επιτυχή πορεία θεωρείται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων εν γένει, γεγονός που προβάλλει σαν απαραίτητη προϋπόθεση για το μέλλον».

in.gr