Η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών του ΤΕΕ-ΤΑΚ προσκαλεί τους συναδέλφους σε ανοικτή συνεδρίαση την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του ΤΕΕ-ΤΑΚ με θέματα :

1. Απολογισμός πεπραγμένων.
2. Ημερομηνία εκλογών οργάνων ΔΚΜ και υποβολή υποψηφιοτήτων.