Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι προσλήψεις αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου ανέρχονται στις 272, κυρίως στις ειδικότητες των φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικών, χημικών και βιολόγων.

Όλες οι προσλήψεις έγινα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.

Πιο αναλυτικά προσελήφθησαν 75 φιλόλογοι, 67, μαθηματικοί, 56 φυσικοί, 27 χημικοί και 47 βιολόγοι. 


newsbeast.gr