Σύνταξη με 25 χρόνια ασφάλισης, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγηθεί χωρίς μείωση των παροχών σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, προβλέπεται από σειρά διατάξεων για τους εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ - Τράπεζες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν προβλέπονται τα εξής:

Σύνταξη με 25αετία, αλλά και όριο ηλικίας ταυτόχρονα, προβλέπουν οι διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα για τους άνδρες, προϋπόθεση είναι η 25αετία να έχει συμπληρωθεί το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου 2012. Με αυτό ως δεδομένο η σύνταξη χορηγείται πλήρης με τη συμπλήρωση των 65 ετών και μειωμένη στα 60 έτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι την πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης να έχουν πραγματοποιηθεί το λιγότερο 750 ημέρες ασφάλισης.

Όσοι συμπληρώσουν 25αετία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, συνταξιοδοτούνται στα 67 έτη με πλήρη σύνταξη και στα 62 έτη με μειωμένη.

Για τις γυναίκες ισχύει ότι στην περίπτωση που η 25αετία συμπληρώνεται έως το τέλος του 2012, τότε για πλήρη σύνταξη το όριο ηλικίας βρίσκεται ανάμεσα στο 60ο και στο 62ο έτος, ενώ από το 2013 και μετά το όριο αυξάνεται στα 67 έτη.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ο πρόσθετος όρος της χρονολογίας που συμπληρώθηκε το 55ο έτος της ηλικίας, εκτός από τη συμπλήρωση της 25αετίας.

Ειδική κατηγορία αποτελούν οι μητέρες ανηλίκων. Το κρίσιμο μέγεθος είναι εάν η 25αετία συμπληρώνεται πριν ή μετά το 2010.

Στην περίπτωση που καλύφθηκε το εν λόγω όριο πριν από την 31.12.2010, τότε το 50ο είναι το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Εάν όμως η 25αετία έχει συμπληρωθεί από την 1.1.2011 και μετά, τότε η χορήγηση της πλήρους σύνταξης μετατίθεται στα 52 έτη και η μειωμένη στα 50 έτη.

Για τις περιπτώσεις μητέρων ανηλίκων που συμπληρώνουν το 2012 το όριο της προϋπηρεσίας, τότε η σύνταξη δίνεται στα 55 (πλήρης) και στα 53 (μειωμένη).

news247.gr