Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκαν συνοφειλέτες για τη ρύθμιση των δανείων δανείου τους, ο ένας εξ αυτών Απόστρατος Αξιωματικός,  με καταναλωτικά δάνεια σε τρεις τράπεζες και με συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 150.00000 ευρώ.

Οι οφειλέτες, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος, δυνάμει της με αριθμό 57/-2014 προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, πέτυχε την προσωρινή υπαγωγή του στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε,  την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος του
και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του και τέλος:

- Την καταβολή του ποσού από τον οφειλέτη των 100 ευρώ μηνιαίως για πέντε χρόνια
- Την καταβολή του ποσού από τον συνοφειλέτη των 100 ευρώ μηνιαίως, έως την συζήτηση της αίτησής του.

"Η Ένωση καλά τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων καθημερινά από  Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός ΤΕΤΑΡΤΗΣ ώρες 10.30 - 13.00 και Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18.30 - 21.00  ή να επικοινωνήσουν μαζί μας: Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68, 731 00 ΧΑΝΙΑ"