Από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας Αμέα και Ισότητας του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι οι εγγραφές για το “Κοινωνικό Φροντιστήριο δωρεάν εκμάθησης Αγγλικών” θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας Αμέα και Ισότητας του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με το Σύλλογο Palso Ν. Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, Ισόγειο Δημαρχείου (οδός Υψηλαντών), κατά τις ώρες 9.00 – 13.00. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2821341697, 2821341689.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά κοινωνικού φροντιστηρίου

1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερομένου.
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Ειδικού Δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή άδεια παραμονής.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Αντίγραφο Ε1, εκκαθαριστικό σημείωμα, Ε9 (2014). Απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο συζύγους, εάν είναι διαζευγμένοι, το διαζύγιο και εάν είναι σε διάσταση ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο ή Υπεύθυνη Δήλωση, που παρέχεται από την υπηρεσία.
5. Απόφαση επιτροπής, που να αναφέρει το ποσοστό αναπηρίας.
6. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για κάθε μέλος της οικογένειας, που δεν εργάζεται.
7. Βεβαίωση φοίτησης του προηγούμενου σχολικού έτους(εάν υπάρχει προηγούμενη φοίτηση).