Έχοντας υπόψη την εκδήλωση κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το αρμόδιο τμήμα της Αντιπεριφέρειας Χανίων ορίζει:

Ως ζώνη ελέγχου, 20 χλμ. γύρω από την επιβεβαιωμένη εστία του καταρροϊκού πυρετού, τις παρακάτω περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων :

Από εκτροφές μηρυκαστικών, οι οποίες βρίσκονται μέσα στη ζώνη ελέγχου, επιτρέπεται η μετακίνηση ζώων, για οποιοδήποτε λόγο, τόσο εντός της ζώνης ελέγχου όσο και εντός της ζώνης προστασίας, υπό τους παρακάτω όρους :

• Εντός των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη φόρτωση τους έχουν εξεταστεί κλινικά από επίσημο κτηνίατρο και δεν εμφανίζουν συμπτώματα καταρροϊκού πυρετού.
• Πριν την μετακίνηση τους στα ζώα έχει εφαρμοστεί κατάλληλο εντομοαπωθητικό σκεύασμα (λαμβάνοντας υπόψη και το σχετικό χρόνο αναμονής για κάθε σκεύασμα σε ότι αφορά τα ζωικά προϊόντα).
• Έχουν εφαρμοστεί κατάλληλα εντομοαπωθητικά ή και εντομοκτόνα (αφού προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση) στα οχήματα με τα οποία τα ζώα μεταφέρθηκαν πριν από την αναχώρηση τους, αλλά και μετά την εκφόρτωση των ζώων.
• Η μετακίνηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός των δραστηριότητας των εντόμων – φορέων.

Μετακινήσεις ζώων από εκτροφές που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας (όλη η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων εκτός των περιοχών της ζώνης ελέγχου), μέσα στη ζώνη προστασίας καθώς και προς τη ζώνη ελέγχου επιτρέπονται για οποιοδήποτε λόγο, υπό τους παρακάτω όρους:
• Εντός των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη φόρτωση τους έχουν εξεταστεί κλινικά από επίσημο κτηνίατρο και δεν εμφανίζουν συμπτώματα καταρροϊκού πυρετού.
• Έχουν εφαρμοστεί κατάλληλα εντομοαπωθητικά ή και εντομοκτόνα (αφού προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση) στα οχήματα με τα οποία τα ζώα μεταφέρθηκαν πριν από την αναχώρηση τους, αλλά και μετά την εκφόρτωση των ζώων.
• Η μετακίνηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός των ωρών δραστηριότητας των εντόμων – φορέων.

Προς διευκόλυνση τους, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την Κτηνιατρική Υπηρεσία, σε εύλογο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 1 εβδομάδα) πριν την μετακίνηση των ζώων τους είτε για σφαγή είτε για αναπαραγωγή είτε για μετακίνηση ποιμνίου, προκειμένου να τους δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες στα τηλέφωνα :
1. Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων2821346601 – 603-606-
2. Κ.Κ. Χανίων 2821346620,
3. Κ.Κ. Βρυσών 2825051281,
4. Κ.Κ. Βουκολιών 2824031221 και
5. Κ.Κ. Κισσάμου 2822022310.
Επισημαίνεται ότι, ΚΑΝΕΝΑ Υγειονομικό Πιστοποιητικό Σφαγής/Αναπαραγωγής/μετακίνησης ποιμνίου δεν θα εκδίδεται εφόσον ο κτηνοτρόφος δεν έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με την Υπηρεσία, για να ενημερωθεί σχετικά με τη λήψη των μέτρων που ο ίδιος οφείλει να εφαρμόσει πριν τη μετακίνηση των ζώων του.

Τα παραπάνω ισχύουν σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα και υπάρχει πιθανότητα τροποποιήσεων ανάλογα με τη εξέλιξη της νόσου στην Κρήτη.