Οικονομική "ανάσα" μέχρι το 2019 έδωσε απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας, σε 51χρονη γυναίκα η οποία προσέφυγε στο Δικαστήριο με τον "νόμο Κατσέλη"

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, "πρόκειται για δανειολήπτρια , διαζευγμένη ,ηλικίας 51 ετών , μητέρα δύο παιδιών, σήμερα έχει ένα , καθώς το άλλο απεβίωσε από ατύχημα, η ο εν λόγω δανειολήπτρια ,είναι χρεωμένη σε τέσσερις πιστωτικούς φορείς , (τρις Τράπεζες και ένα Οργανισμό) συνολικού ύψους χρέωσης 85.969,76 ευρώ, χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις προς αυτούς, λόγω της δραματικής μείωσης του αγροτικού εισοδήματός της και των πιεστικών οικογενειακών της υποχρεώσεων.

Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής της, όπως δηλώνει στην αίτηση της ,ανέρχεται στο ποσό των 1.285 ,00 ευρώ μηνιαίως, ποσό που κρίνεται εύλογο και μετριοπαθές , αλλά λόγω της στέρησης επαρκών εισοδημάτων ,αδυνατεί να το καλύψει,πόσο μάλλον να μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις.
Η συνολική της χρέωση προς τις τρις Τράπεζες και ένα Οργανισμό ανέρχονται σε συνολικού ύψους χρέωσης 85.969,76 ευρώ.
Εισόδημα που διαθέτει: 500 έως 600 ευρώ από γεωργική απασχόληση(ασταθές)

Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην διάθεση της
α) Ένα διαμέρισμα, 49,92 τ.μ
β)1/2 παλαιάς λιθόκτιστη οικίας επιφάνειας 26,93 τ.μ
γ)τρία αγροτεμάχια, τα δύο με ελαιόφυτα και το άλλο με θερμοκήπιο
δ) ένα Ι.Χ φορτηγό αυτοκίνητο.

Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , καθώς υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων του, αλλά και λόγω της οικογενειακής της κατάστασης, διαζύγιο, απώλεια τέκνου, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι 22-02-2019 δηλ (για πέντε έτη ), με το παρακάτω περιεχόμενο:

1)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρει στην αίτηση της, μέχρι στις 22-02-2019 ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος ,
2)Την Υποχρεώνει σε μηνιαία καταβολή δόσεων πενταετίας 50 Ευρώ , αρχής γενομένης 1-10-2014"