Λαμβάνοντας υπόψη την κρίση που έχει κτυπήσει σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό τον τομέα των ακινήτων, σημαντικές διευκολύνσεις στους κατασκευαστές με αδιάθετα νεόδμητα ακίνητα παρέχει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου εξακολουθεί να θεωρείται ως νεόδμητο και να απαλλάσσεται από το ΦΠΑ το ακίνητο μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την αποπεράτωση της οικοδομής.

Με τον τρόπο αυτό η Κυβέρνηση προσπαθεί να επιτύχει δύο στόχους:

Πρώτον δίνεται η δυνατότητα στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις να αποπερατώνουν την οικοδομή χωρίς πρόσθετα βάρη τα οποία αυξάνουν το κόστος και τελικώς την τιμή διάθεσης του ακινήτου, και

Δεύτερον το Δημόσιο θα εισπράττει πλέον ΦΠΑ κατά την πώληση ή την αυτοπαράδοση του ακινήτου (μίσθωση, ιδιόχρηση, δωρεάν παραχώρηση κ.λπ.).

Σε περίπτωση δε που το ακίνητο δεν μεταβιβασθεί ή χρησιμοποιηθεί μέσα σε μία τριετία από την αποπεράτωσή της οικοδομής, τότε οι αδιάθετες ιδιοκτησίες θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκαν και καταβάλλεται πλέον ΦΠΑ επί του συνολικού κόστους αυτών (αποπερατωμένων) και όχι πλέον και ημιτελών όπως συνέβαινε με τις προϊσχύουσες διατάξεις.