Το δεύτερο μέρος της προμήθειας με είδη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, όπως καρδιογράφοι, οξύμετρα, νεφελοποιητές, χειρουργικά σετ εργαλείων κ.α., θα παραδοθούν σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014, στις 12.30 το μεσημέρι στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ, από τη Διοίκηση της, στους Δ/ντές των Κέντρων Υγείας Χάρακα και Βιάννου για τις ανάγκες των Περιφερειακών τους ιατρείων. Μέρος του εξοπλισμού θα παραδοθεί επίσης και στο ΚΥ Καστελίου.

Η προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού έγινε, με Απόφαση του Διοικητή της Αντώνη Γρηγοράκη, με ιδίες δαπάνες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας (προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.500 €), ενώ το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες Αποφάσεις για την προμήθεια και αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και άλλων Κέντρων Υγείας στην Κρήτη, βάση των αναγκών τους.