Ομαλά και χωρίς προβλήματα πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης στον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων.

Τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώθηκαν απο την εφορευτική επιτροπή έχουν ως εξής:

Για το νέο ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων

Εψήφισαν 321 και βρέθηκαν 321 ψηφοδέλτια
Έλαβαν:
Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών 217
Αγωνιστική Παράταξη Ιατρών 81 
Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών 15
Λευκά 3
Άκυρα 5

Στη συνέχεια έγινε κατανομή των εδρών με το σύστημα της απλής αναλογικής ως εξής:

Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών 217 ψήφους και 7 έδρες
Αγωνιστική Παράταξη Ιατρών 81 ψήφους και 3 έδρες
Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών 15 ψήφους και 1 έδρα

Αναλυτικά οι υποψήφιοι έλαβαν:

Για το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών : 
Βλαζάκης Γεώργιος 30, Θεοδωράκη Εμμανουέλα 78, Καζάκου Γεωργία 56, Κρασουδάκης Αντώνιος 101, Λαμπουσάκης Ιωάννης 31, Μουστάρδας Μάριος 41, Μπατάκης Χαράλαμπος 105, Ορφανουδάκη Παρασκευή 86, Παπαδακάκης Μιχαήλ 46, Παπαδογιάννης Ευάγγελος 39, Πατερομιχελάκης Αντώνιος 34, Πετράκης Γεώργιος 53, Σκούτας Γεώργιος 17 και Τζανακάκης Μιχαήλ 92.

Για την Αγωνιστική Παράταξη Ιατρών: 
Βουκάλης Αντώνιος 11, Βουλγαρίδης Μηνάς 42, Καυκαλά Κρυσταλλένια 28, Κολπονδίνος Διονύσιος 20, Κουρούσης Χαράλαμπος 32, Μακρέας Δημήτριος 16, Μανιμανάκη Αικατερίνη 36, Μαρκέτος Διονύσιος 22, Μπαρδάτσου Βουλγαρίδου Νίκη 39, Πετρουλάκης Βασίλειος 33, Σπετσωτάκης Εμμανουήλ 18, Τριανταφυλλίδου Δομινίκη 19 και Φραγκιουδάκης Ιωάννης 16.

Για την Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Ιατρών: 
Γιαννάκου Παρασκευή 9, Λιονάκη Ελευθερία 14.

Εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.-Μπατάκης Χαράλαμπος από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
2.-Κρασουδάκης Αντώνιος από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
3.-Τζανακάκης Μιχαήλ από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
4.-Ορφανουδάκη Παρασκευή από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
5.-Θεοδωράκη Εμμανουέλα από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
6.-Καζάκου Γεωργία από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
7.-Πετράκης Γεώργιος από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
8.- Βουλγαρίδης Μηνάς από την Αγωνιστική Παράταξη Ιατρών
9.-Μπαρδάτσου Βουλγαρίδου Νίκη από την Αγωνιστική Παράταξη Ιατρών
10.-Μανιμανάκη Αικατερίνη από την Αγωνιστική Παράταξη Ιατρών
11.-Λιονάκη Ελευθερία από την από την Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Ιατρών

Για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Εψήφισαν 321 και βρέθηκαν 321 ψηφοδέλτια
Έλαβαν: Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών 202
Αγωνιστική Παράταξη Ιατρών 105
Λευκά 5
Άκυρα 9

Στην συνέχεια έγινε η κατανομή των εδρών με το σύστημα της απλής αναλογικής ως εξής:
Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών 202 ψήφους και 4 έδρες
Αγωνιστική Παράταξη Ιατρών 105 ψήφους και 2 έδρες

Αναλυτικά οι υποψήφιοι έλαβαν:
Για το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών: Αλιφιεράκης Εμμανουήλ 67, Αποστολάκης Ιωάννης 47, Καστανάκης Μιλτιάδης 124, Μαρκάτος Μιλτιάδης 61, Μπατάκης Χαράλαμπος 92, Πατερομιχελάκης Αντώνιος 32 και Σαμιωτάκης Εμμανουή 64.

Για την Αγωνιστική Παράταξη Ιατρών: Βουκάλης Αντώνιος 16, Βουλγαρίδης Μηνάς 46, Καυκαλά Κρυσταλλένια 23, Κολπονδίνος Διονύσιος 16, Κουρούσης Χαράλαμπος 37, Μακρέας Δημήτριος 15, Μανιμανάκη Αικατερίνη 46, Μαρκέτος Διονύσιος 20, Μπαρδάτσου Βουλγαρίδου Νίκη 45, Πετρουλάκης Βασίλειος 41, Σπετσωτάκης Εμμανουήλ 21, Τριανταφυλλίδου Δομινίκη 18 και Φραγκιουδάκης Ιωάννης 13.

Εκλέγονται Αντιπρόσωποι για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

1.- Καστανάκης Μιλτιάδης από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
2.- Μπατάκης Χαράλαμπος από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
3.- Αλιφιεράκης Εμμανουήλ από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
4.- Σαμιωτάκης Εμμανουήλ από το Eνιαίο ψηφοδέλτιο Ιατρών
5.- Βουλγαρίδης Μηνάς από την Αγωνιστική Παράταξη Ιατρών
6.- Μανιμανάκη Αικατερίνη από την Αγωνιστική Παράταξη Ιατρών

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Εψήφισαν 320 και βρέθηκαν 320 ψηφοδέλτια
Έλαβαν: Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Ιατρών 228
Λευκά 77
Άκυρα 15

Αναλυτικά οι υποψήφιοι έλαβαν:
Για το Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Ιατρών: Καλογεράκης Στυλιανός 131, Ντίλης Εμμανουήλ 97 και Φραγκιουδάκης Νίκος 78.

Εκλέγονται για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
1.- Καλογεράκης Στυλιανός
2.- Ντίλης Εμμανουήλ
3.- Φραγκιουδάκης Νίκος

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Εψήφισαν 319 και βρέθηκαν 319 ψηφοδέλτια
Έλαβαν: Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Ιατρών 254
Λευκά 51
Άκυρα 14

Αναλυτικά οι υποψήφιοι έλαβαν:
Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Ιατρών: Πρόεδρος Καλογεράκης Νίκος, Βιζυράκη - Σκαράκη Ειρήνη 31, Καντουνάκης Κωνσταντίνος 29, Καρδαμάκη Ανδριανή 100, Μαυριδάκης Αντώνιος 22, Μαυρολέων Γεώργιος 129, Μυλωνάκης Λεωνίδας 48 και Χριστουλάκης Ιωάννης 99.

Εκλέγονται για το Πειθαρχικό Συμβούλιο από το Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Ιατρών:

Πρόεδρος: Καλογεράκης Νίκος 
Τακτικά μέλη: Μαυρολέων Γεώργιος
Καρδαμάκη Ανδριανή
Χριστουλάκης Ιωάννης
Μυλωνάκης Λεωνίδας
Βιζυράκη Σκαράκη Ειρήνη
Καντουνάκης Κωνσταντίνος