Η Περιφέρεια Κρήτης παρέλαβε ως εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας το πιστοποιητικό συμμετοχής στον Ευρωπαϊκό θεσμό των επιχειρηματικών βραβείων 2011 που πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. 

Η Περιφέρεια Κρήτης την προηγούμενη εβδομάδα εκπροσώπησε την Ελλάδα στην ειδική τελετή στην Ουγγαρία, (το κράτος που έχει την ειδική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση) στην κατηγορία βραβείων «Υποστήριξη στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων» που αφορά στην επιβράβευση πολιτικών που ενθαρρύνουν επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ως πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ηρακλείου είχε επιλεγεί στις 17/12/2010 από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) ως εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πολιτικές ανάδειξης των Κρητικών προϊόντων και στήριξης του αγροτικού τομέα σε διεθνές επίπεδο, και συγκεκριμένα για τη διάνοιξη νέων οριζόντων στην αγορά των κρητικών προϊόντων στην Κίνα, μέσα από τις στοχευμένες επαφές και συνεργασίες της με τους κυβερνήτες σημαντικών κινέζικων επαρχιών.

Για τον σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ανέθεσε στον Γιώργο Αλεξάκη πρώην Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου και νυν Περιφερειακό Σύμβουλο, που είχε ασχοληθεί με την προώθηση των Κρητικών προϊόντων στην Κίνα, να συμμετάσχει στη διοργάνωση αυτή στη Βουδαπέστη και να παραλάβει το σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.

Ενημερωτικά, τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας καθιερώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας αναγνωρίζουν και ανταμείβουν σημαντικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα σε περιφερειακό επίπεδο. 

Τα βραβεία, που θεσμοθετήθηκαν το 2005, αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από τις επιχειρήσεις, σχετικά με την πολιτική που ακολουθούν και τα πρακτικά αποτελέσματά της, καθώς και στην επιβράβευση της επιτυχίας. 

Η γεωγραφική εμβέλεια του διαγωνισμού καλύπτει τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία.