Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΔΑΟΚ Ηρακλείου) ανακοινώνει σχετικά με το πρόγραμμα της «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» (Μέτρο 112):

Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Νέων Γεωργών», που υπέβαλαν φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ Ηρακλείου κατά την περίοδο υποβολής του έτους 2014, να προσέλθουν στην έδρα της Υπηρεσίας (Ν. Πλαστήρα 100-3ος όρ., Ηράκλειο) προκειμένου να παραλάβουν τις αντίστοιχες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης αποφάσεις που τους αφορούν.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κρατούν: 

α. φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας που επιθυμούν να κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση
β. αστυνομική ταυτότητα
γ. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται από 8:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. με αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, τις παρακάτω ημερομηνίες:

Αγαπουλάκης έως και Δρούλου την Τετάρτη 15/10
Επιτροπάκης έως και Κοντουδάκης την Πέμπτη 16/10
Κοπιδάκη έως και Μυκονιάτης την Παρασκευή 17/10
Νεονάκη έως και Σπυριδάκης τη Δευτέρα 20/10
Σταματάκη έως και Ψαρού την Τρίτη 21/10

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους μελετητές τους καθώς και στη ΔΑΟΚ Ηρακλείου, στα τηλέφωνα. 2810-309225 & 24.