Ολοκληρώθηκε η παράδοση των πεπραγμένων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου από τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Κώστα Πρωτοπαπαδάκη στο νέο Πρόεδρο κ. Φανδριδάκη Κώστα.

Το σύνολο των έργων - δράσεων που υλοποιήθηκαν τους τελευταίους δέκα οκτώ μήνες προσδιορίζονται στην με αριθμό 163/2014 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (δείτε εδώ).

Επιπλέον ο απερχόμενος πρόεδρος παρέδωσε κατάσταση υπογεγραμμένη και ελεγμένη από την Υπηρεσία σύμφωνα με την οποία τα σημερινά διαθέσιμα προσδιορίζονται στο 1.500.000€ (δείτε εδώ).

Ο απερχόμενος Πρόεδρος ευχαρίστησε όλο το Δ.Σ. για την συνεργασία την οποία είχαν όλο αυτό το διάστημα και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον νέο Πρόεδρο ο οποίος με την σειρά του τον ευχαρίστησε για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές του.