Έκτακτα μέτρα λαμβάνουν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά για την πρόληψη μετάδοσης του ιού Έμπολα, με επίκεντρο στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά.

Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε πλοίο, που θα καταπλέει στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά και ειδικότερα στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, Car Terminal και στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη θα παραμένει στο αγκυροβόλιο, και ο πλοίαρχος θα συμπληρώνει μια ειδική φόρμα πριν επιτραπεί η αποεπιβίβαση σε αυτό.

Σε αυτή την φόρμα θα καταγράφονται τα τελευταία ταξιδία του πλοίου όχι μόνο με αναφορά στο λιμάνι απόπλου αλλά και σε όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς, ακόμα και για ανεφοδιασμό, με την υποχρέωση αναγραφής λεπτομερώς της διάρκειας του ταξιδιού.

«Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται γνωστό εάν το πλοίο έχει προσεγγίσει σε λιμάνι «ύποπτης» χώρας για μετάδοση του ιού και πριν από πόσες ημέρες, δεδομένου ότι ο χρόνος επώασης και εκδήλωσης της ασθένειας είναι 21 ημέρες» επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά:

«Σε περίπτωση, που υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιο μέλος του πληρώματος έχει ή μπορεί να κινδυνεύει να ασθενήσει από τον «Εμπολα» θα ενημερώνεται άμεσα το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και το ΕΚΑΒ, ώστε να επιληφθούν σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο πρόληψης».