Παρέμβαση για το ολοήμερο τμήμα των δημοτικών σχολείων και την παραβίαση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, κάνει ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνου:

"Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνου καταγγέλλουμε την απαράδεκτη εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας με αριθ. πρωτ. 138884/Γ1 (3/9/2014) που ορίζει ότι στα ολοήμερα τμήματα των ΕΑΕΠ σχολείων δεν θα τοποθετείται δάσκαλος υπεύθυνος ολοημέρου αλλά ότι θα λειτουργούν πλέον με τα πλεονάσματα των συναδέλφων του πρωινού ή και των ειδικοτήτων.
Επισημαίνουμε ότι με την εγκύκλιο αυτή το ολοήμερο σχολείο αλλάζει φυσιογνωμία, αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του και πλέον από σχολείο μετατρέπεται σε παιδοφυλακτήριο, με "εντολή" του υπουργείου παιδείας, παραβλέποντας τον παιδαγωγικό του ρόλο. Δυστυχώς για άλλη μια φορά η κυβέρνηση, και η ηγεσία του υπουργείου παιδείας, προχωρά σε μια "απορρύθμιση" στο χώρο της εκπαίδευσης στο βωμό μιας συγκεκριμένης εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η πλειοψηφία των ολοήμερων τμημάτων των δημοτικών σχολείων δεν μπορούν να στελεχωθούν από ώρες των δασκάλων του πρωινού, διότι δεν υπάρχουν (πολλά ολοήμερα είτε δεν λειτουργούν είτε λειτουργούν αποσπασματικά με ειδικότητες). Στις περιπτώσεις που λειτουργούν ολοήμερα μόνο με ειδικότητες προκύπτουν και ζητήματα παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και βασικά ζητήματα ευθύνης λειτουργίας των τμημάτων αυτών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Φ.50/289/108596/Γ1 του 2010 που είναι ακόμα σε ισχύ, προβλέπεται στο Γ.5 "υποχρεωτικό ωράριο" ότι ο υπεύθυνος του ολοημέρου χρεώνεται 5 ώρες σίτισης την εβδομάδα. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υπεύθυνος δάσκαλος, όπως στα παραπάνω σχολεία, δεν χρεώνεται κανένας συνάδελφος ειδικότητας τις ώρες αυτές (εργάζονται υποχρεωτικά 5 ώρες χωρίς να πληρώνονται), και φυσικά δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος για τη σίτιση και τη λειτουργία του σχολείου.

Η ανεύθυνη πολιτική του υπουργείου παιδείας οδηγεί αφενός στην αποδόμηση της λειτουργίας του σχολείου που υπηρετεί την κοινωνία και αφετέρου σε καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου ζητάμε:

 Την πρόσληψη δασκάλων για να στελεχωθούν τα ολημέρα Τμήματα των ΕΑΕΠ.
 Σε όλα τα ολοήμερα σχολεία ΕΑΕΠ ή κλασικά την ύπαρξη δασκάλου- υπεύθυνου ολοημέρου (για την προετοιμασία των μαθητών) και μέχρι την επαναφορά του δασκάλου, τις ώρες σίτισης να τις λαμβάνουν οι ειδικότητες που υπηρετούν στα σχολεία αυτά."