Περισσότερες από 12.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν για την Προκήρυξη 3Κ/2014 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 540 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, υποβλήθηκαν 12.363 αιτήσεις από υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

- 6.848 αιτήσεις για την κάλυψη 160 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.

- 2.845 αιτήσεις για την κάλυψη 90 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.

- 2.670 αιτήσεις για την κάλυψη 290 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Σε ότι αφορά στην Κρήτη, η προκήρυξη περιελάμβανει συνολικά 61 θεσεις οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Νομός Ηρακλείου: Τρείς Πανεπιστημιακής. έξι Τεχνολογικής και 24 Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (33 θέσεις)

Νομός Λασιθίου: Μια Πανεπιστημιακής, δύο Τεχνολογικής και 13 Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (16 θέσεις)

Νομός Ρεθύμνης: Μια Τεχνολογικής και τέσσερεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (5 θέσεις)

Νομός Χανίων: Μια Πανεπιστημιακής και έξι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (7 θέσεις)