Υπεγράφη σήμερα η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Αρχιεπισκοπής Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου για την υποβολή και υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης» προϋπολογισμού 499.000 € .

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος και ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Πέτρος Ινιωτάκης και κρίθηκε αναγκαία καθώς η Αρχιεπισκοπή Κρήτης δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση του έργου.

Η υποβολή έγκρισης του έργου θα γίνει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» ,στην πρόσκληση 53 . 

Η πρόταση θα αφορά :

 Αποτύπωση και διαχείριση των πολιτιστικών περιουσιακών στοιχείων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη χρήση τους
 Διευκόλυνση συνεργασίας μεταξύ πολιτών και εκκλησιαστικών φορέων και ενίσχυση του εθελοντισμού.
 Ψηφιακές υπηρεσίες ολοκλήρωσης διαδικασιών με στόχο το υψηλότερο δυνατόν στάδιο υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις σε θέματα πολιτισμού και θρησκευτικού τουρισμού.
 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς όλους/ προς κάθε συναλλασσόμενο με τα εκκλησιαστικά ιδρύματα.
 Δημιουργία υπηρεσιών ψηφιακής ενημέρωσης και κοινωνικής συμμετοχής με χρήση νέων μέσων και δημιουργία κατάλληλου, επεκτάσιμου, ελεύθερης πρόσβασης εκκλησιαστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου.
 Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικών πόρων
 Καταγραφή, ευρετηρίαση, απόθεση και διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων.