Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας, έπειτα από σχετική πρόταση που συνέταξε ο Δήμαρχος, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, να εκφράσει την αντίθεσή του στο σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων.

Η απόφαση σχετίζεται με την πρόσφατη ψήφιση του Ν.4281/2014, που τροποποιεί και συμπληρώνει τις διατάξεις του Ν.4250/2014 εμμένοντας ωστόσο στον επιμερισμό των ποσοστών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας είχε ήδη από τον Ιούνιο του 2014 λάβει ανάλογη απόφαση, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου, εκφράζοντας ομόφωνα την αντίθεσή του και στο Ν.4250/2014.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε χθες 22 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας, ζήτησε την ενεργοποίηση διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της ΚΕΔΕ και της ΠΟΕ – ΟΤΑ, που θα οδηγήσει στη θέσπιση ενός κοινά αποδεκτού υπεύθυνου, αξιοκρατικού και αδιάβλητου συστήματος αξιολόγησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποφάσισε να μην εκδοθούν και να μην αποσταλούν αποφάσεις επιμερισμού ποσοστών καθώς και να μη συνταχθούν εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Αναλυτικότερα, το κείμενο της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας έχει ως εξής:

«Με τη με αρ. 193/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας εξέφρασε τον Ιούνιο του 2014 την άποψή του περί της εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με την αξιολόγηση των δημοτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με το Ν.4250/2014.

Δηλώσαμε την αντίθεσή μας στο αυθαίρετο σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων που προωθήθηκε με τον εν λόγω Νόμο, καταγγέλοντας την αντισυνταγματική θέσπιση επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης των εργαζομένων στους Δήμους, που όριζε -εκ των προτέρων και υποχρεωτικά- το 75% των υπαλλήλων να αξιολογηθούν ως μέτριοι ή κακοί υπάλληλοι.

Πάγια θέση μας είναι η αξιολόγηση των δομών και του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο κρίνουμε αναγκαία την εφαρμογή ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος, τέτοιου που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των προσφερομένων από αυτήν υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Με την πρόσφατη ψήφιση του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/8-8-2014) ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης προχώρησε σε τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, εμμένει όμως στον επιμερισμό των ποσοστών, διαδικασία με την οποία εξαρχής είχαμε διαφωνήσει.

Με βάση τα παραπάνω επανερχόμαστε στην πρότασή μας, που παράλληλα αποτελεί και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, περί ενεργοποίησης διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της ΚΕΔΕ και της ΠΟΕ – ΟΤΑ, που θα οδηγήσει στη θέσπιση ενός κοινά αποδεκτού υπεύθυνου, αξιοκρατικού και αδιάβλητου συστήματος αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο εντέλλουμε το Δήμαρχο, τους Διευθυντές των Υπηρεσιών και τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη προκειμένου να μην εκδοθούν και να μην αποσταλούν αποφάσεις επιμερισμού ποσοστών, καθώς και να μη συνταχθούν εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας».