Η Διεύθυνση Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων & Ηρακλείου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι το πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων για το 2011 σε άπορα άτομα της Ε.Ε. ανεξαρτήτου θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στο νομό μας, περιλαμβάνει Μακαρόνια, Ρύζι, Τυρί Φέτα και τυρί Γραβιέρα ΠΟΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλλουν στην υπηρεσία, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1 Ιουλίου στα Χανιά και Πέμπτη 30 Ιουνίου στο Ηράκλειο.

Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, οι Μητροπόλεις, οι Σύλλογοι Α.Μ.Ε.Α., οι Σύλλογοι αθίγγανων ή οποιασδήποτε άλλης συλλογικής δράσης, οι Μ.Κ.Ο. που υλοποιούν προγράμματα σίτισης και εν γένει φροντίδας ευπαθών ομάδων και οι Δήμοι (για κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και για δημότες που επλήγησαν από θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.ά.).