"Η συμμετοχή μου στα κοινά υπήρξε πάντα ανιδιοτελής με μοναδικό κίνητρο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Σε αντίθεση με άλλους, που η σχέση τους με την αντιμισθία είναι μόνιμη και διαχρονική" αναφέρει στην επιστολή που έστειλε στη διοίκηση της Α.Α.Η.Α.Ε - Ο.Τ.Α η κ.Ευα Τυλιανάκη η οποία και επιστρέφει τα χρήματα που πήρε ως αποζημίωση μετά το σάλο που προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Η κ.Τυλιανάκη αποφάσισε να κλείσει το θέμα που προέκυψε ,μετά τους μισθούς που πήραν η ίδια και ο πρόεδρος κ.Δροσίτης, επιστρέφοντας τα χρήματα που πήρε και τα οποία σύμφωνα με τα όσα λέει στην επιστολή της ήταν νόμιμα ενώ "η μέχρι πρότινος μη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης είχε ως αποκλειστική αιτία την διευκόλυνση της εταιρίας στην καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων της και των λειτουργικών της εξόδων".

Η ίδια τονίζει: " Το σύνολο δε της νόμιμης αποζημίωσης αυτής επρόκειτο να διατεθεί για κοινωνικούς σκοπούς, όπως άλλωστε έχω πράξει και σε άλλες περιπτώσεις αθόρυβα και χωρίς δημοσιότητα."

Ολόκληρη η επιστολή:

Προς την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με δ.τ. «Α.Α.Η.Α.Ε Ο.Τ.Α.».

Υπόψιν : ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Κοινοποίηση : Μέλη Πρώην Δ.Σ. Α.Α.Η.Α.Ε Ο.Τ.Α.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δυνάμει του αρ. 36 του καταστατικού σύστασης, υπήρξα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», Μέχρι τη λήξη της θητείας μου στο διοικητικό συμβούλιο αυτής, εργάσθηκα άοκνα και με ειλικρινές ενδιαφέρον για την ανάπτυξή της, την ορθή διαχείριση των αθλητικών υποδομών της και την προώθηση του αθλητισμού στον Δήμο Ηρακλείου. Την προσφορά μου μάλιστα αυτή, ουδείς μέχρι σήμερα έχει αμφισβητήσει.

Επί τριάμισι έτη αφοσιώθηκα στις αθλητικές και κοινωνικές δράσεις της «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», χωρίς να απαιτήσω ουδέποτε τη οποιαδήποτε αποζημίωση ως αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Η μέχρι πρότινος μη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης είχε ως αποκλειστική αιτία την διευκόλυνση της εταιρίας στην καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων της και των λειτουργικών της εξόδων. Το σύνολο δε της νόμιμης αποζημίωσης αυτής επρόκειτο να διατεθεί για κοινωνικούς σκοπούς, όπως άλλωστε έχω πράξει και σε άλλες περιπτώσεις αθόρυβα και χωρίς δημοσιότητα.

Δυστυχώς, προς μεγάλη έκπληξη και λύπη μου, διαπίστωσα ότι, τις τελευταίες ημέρες, το θέμα της νόμιμης αποζημίωσης έχει, με ένα εντελώς άδικο τρόπο και για λόγους μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, καταστεί όχι μόνο αντικείμενο εκμετάλλευσης, αλλά ταυτόχρονα και το μοναδικό μέτρο αποτίμησης της συνεχούς και πολύωρης ενασχόλησής μου με τις δράσεις της εταιρίας.

Ενώπιον της απαράδεκτης αυτής κατάστασης, καθιστώ σαφές ότι δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανένα να διασύρει το όνομά μου, την τιμή, την υπόληψη και το ήθος μου, αλλά και την ίδια την προσφορά μου στην «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».

Δεν πρόκειται, επίσης, να επιτρέψω για κανένα απολύτως λόγο να αιωρείται η παραμικρή υπόνοια, που θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο αισχρής εκμετάλλευσης εναντίον μου, εναντίον των συνεργατών μου και τέλος εναντίον της «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», και να επιχειρείται δι’ αυτής να ακυρωθεί το σύνολο του έργου μας και της προσφοράς μας.

Διευκρινίζω, τέλος, ότι η συμμετοχή μου στα κοινά υπήρξε πάντα ανιδιοτελής με μοναδικό κίνητρο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Σε αντίθεση με άλλους, που η σχέση τους με την αντιμισθία είναι μόνιμη και διαχρονική.

Για τους λόγους αυτούς και μόνο, σας κάνω γνωστό ότι έχω ήδη καταθέσει στην «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» το σύνολο της καταβληθείσας σε εμένα νόμιμης αποζημίωσης για τη συμμετοχή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ως Αντιπρόεδρος, γιατί η αξιοπρέπεια μου δεν αποτιμάται σε κανένα ποσό αποζημίωσης.

Τέλος θα πρότεινα το ποσό αυτό να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες και την πρόοδο του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού .

Ευαγγελία Τυλιανάκη"