Την ρητή διαφωνία του με την επιχειρούμενη τροποποίηση του καθεστώτος λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων εκφράζει ο Βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης, με επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου.

Ως γνωστό το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε, να επιτρέπεται η λειτουργία ολοήμερων τμημάτων σε Δημοτικά Σχολεία που έχουν οργανικότητα κάτω από 6/θ, μόνο εάν είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν ανελλιπώς τουλάχιστον 60 μαθητές στο σχολείο και ο ελάχιστος αριθμός αυτών που ενδιαφέρονται για το Ολοήμερο είναι 15 μαθητές. 

Ο κ. Παρασύρης σημειώνει στην επιστολή του ότι «ο περιορισμός των ολοήμερων σχολείου πλήττει κυρίως τα σχολεία της υπαίθρου και των ορεινών όγκων με δεδομένα ότι τα σχολεία των πόλεων είναι αρκετά μεγάλα». Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με μια πρόχειρη εκτίμηση αναμένεται να κλείσουν περίπου 27 σχολεία κυρίως στην περιφέρεια του Νομού Ηρακλείου. 

Είναι γεγονός συνεχίζει ο βουλευτής ότι «παρά πολλά σχολεία της Υπαίθρου δεν συμπληρώνουν τον αριθμό των 60 μαθητών, συμπληρώνουν όμως και ξεπερνούν τον απαιτούμενο αριθμό των 15 μαθητών που χρειάζονται ολοήμερη εκπαίδευση». 

Προβληματική θεωρεί ο κ. Παρασύρης επίσης την πρόβλεψη ότι ακόμα και στα 6θέσια σχολεία στα οποία θα λειτουργεί το ολοήμερο πρόγραμμα για να μπορέσουν να συμμετέχουν τα παιδιά, θα πρέπει και οι δύο γονείς να είναι εργαζόμενοι προσκομίζοντας μάλιστα και σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή ανάλογη δήλωση ανεργίας. 

Ως εκ τούτου ο κ. Παρασύρης ζητάει από την Υπουργό να τροποποιήσει την απόφαση για τα ολοήμερα σχολεία επιτρέποντας την λειτουργία τους και σε σχολεία με λιγότερους από 60 μαθητές και με ελάχιστο αριθμό για την λειτουργία του ολοήμερου τους 15 μαθητές. 

Επίσης ο κ. Παρασύρης ζητάει από την Υπουργό να αποσύρει την προϋπόθεση εργασίας και των δύο γονέων για την συμμετοχή ενός παιδιού στο ολοήμερο και επίσης να αποσύρει την πρόβλεψη προσκόμισης βεβαίωσης εργασίας στις αγροτικές οικογένειες καθώς δεν έχει διευκρινιστεί από ποιόν φορέα θα προσκομίζεται η βεβαίωση αυτή για τον κάθε αγρότη.