Αυστηρούς στόχους στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έθεσε για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014 η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, σε μια προσπάθεια να προσεγγιστούν την «ύστατη στιγμή» οι στόχοι του Μνημονίου.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί πως έως το τέλος του 2014 θα ολοκληρώσει 720 έλεγχους σε φορολογουμένους μεγάλου πλούτου και θα εισπράξει τουλάχιστον το 50% των βεβαιωθέντων ποσών. Ακόμη, έχει δεσμευθεί για 680 μερικούς ελέγχους μεγάλων επιχειρήσεων από τους οποίους θα εισπράξει το 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών. Η ΓΓΔΕ έχει δεσμευθεί έναντι της τρόικας ότι θα ολοκληρώσει έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2014 125 ελέγχους περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων εφοριών, αλλά και 150 ελέγχους περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων. Σε όλους τους παραπάνω τομείς τόσο το πλήθος ελέγχων όσο και οι δημόσιες εισπράξεις υστερούν σημαντικά.

Έτσι, με απόφαση της κ. Σαββαΐδου προσδιορίστηκαν αυστηροί στόχοι που αφορούν μεταξύ άλλων στα εξής:

Στην είσπραξη συνολικού ποσού 350 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και από στοχευμένες δράσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Στην διενέργεια τουλάχιστον 1.000 προληπτικών ελέγχων και ολοκλήρωση 20 υποθέσεων έρευνας και φοροδιαφυγής.
Στην αύξηση της οικειοθελούς συμμόρφωσης σε ποσοστό άνω του 90% στην υποβολή εμπρόθεσμων δηλώσεων ΦΠΑ ενεργών φορολογουμένων.
Στην ολοκλήρωση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών που εξετάζει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών σε ποσοστό τουλάχιστον 40% πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία.
Στην διενέργεια 27 εσωτερικών ελέγχων στην ΓΓΔΕ τουλάχιστον μέχρι το στάδιο συντάξεως προσωρινών εκθέσεων.
Στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και στην ανάπτυξη στρατηγικής με σκοπό την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας είσπραξης.
Στη μείωση των ελέγχων εισαγωγών στα τελωνεία κατά 10% σε μηναία βάση με στόχο να φθάσουν τον Δεκέμβριο 2014 τον μέσο όρο της ΕΕ (15%) .

Σημειώνεται πως για να πετύχει τους εισπρακτικούς στόχους που θέτει το Μνημόνιο η ΓΓΔΕ θα πρέπει να συλλέξει στο τρίμηνο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου φόρους 13,549 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πως σε μηνιαία βάση θα πρέπει να εισπράττει έσοδα 4,51 δισ. ευρώ, όταν η μέση μηναία είσπραξη φόρων στο 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014 ήταν «μόλις» 3,568 δισ. ευρώ.

Αν και η φορολογική διοίκηση διαθέτει στην «φαρέτρα» της τις εναπομείνασες δόσεις του ΕΝΦΙΑ και τις εισπράξεις των τελών κυκλοφορίας, πηγές από τις οποίες δύναται να εισπράξει 3,1 δισ. ευρώ (2,1 δισ. ευρώ από τον ΕΝΦΙΑ και 1 δισ. ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας), ωστόσο η επιβράδυνση που καταγράφεται στην καταβολή των φόρων και η παράλληλη αύξηση των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο δείχνουν ότι ο ετήσιος στόχος του Προϋπολογισμού για φορολογικά έσοδα 45,6 δισ. ευρώ ενδεχομένως να χαθεί.

newsbeast.gr