Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι για τον έλεγχο των μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων, προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας, προβλέπεται η εξουσιοδότηση συνεργείων επισκευής αγροτικών μηχανημάτων από την υπηρεσία μας, τα οποία στη συνέχεια θα μπορούν να εκδίδουν τη σχετική βεβαίωση καλής λειτουργίας.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα συνεργείο επισκευής αγροτικών μηχανημάτων προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Όαση Αγιάς, τηλ. 2821346516. Αρμόδια υπάλληλος: Γεωργατζή Ελευθερία.