Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ενημερώνει ότι ολοκληρώνεται την 31 Οκτωβρίου 2014, η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων των φακέλων των υποψήφιων νέων γεωργών του Μέτρου 112, «Εγκατάσταση νέων γεωργών» Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007 - 2013, που υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής(ΔΑΟΚ), της Αντιπεριφέρειας Χανίων.

Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών χορηγείται με την μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε 3 δόσεις.

Αναλυτικά εγκρίθηκαν 226 φάκελοι νέων γεωργών και συγκεκριμένα 43 στο Δήμο Χανίων, 19 στο Δήμο Κανδάνου Σελίνου, 58 στο Δήμο Κισσάμου, 40 στο Δήμο Πλατανιά, 27 στο Δήμο Σφακίων και 39 στο Δήμο Χανίων και το πόσον που αντιστοιχεί στους 226 εν δυνάμει δικαιούχους είναι ύψους 4.257.500 Ε.

Ήδη έχουν δρομολογηθεί όλες οι κατάλληλες ενέργειες για την έγκριση των 46 επιλαχόντων νέων γεωργών και συγκεκριμένα 4 στο Δήμο Χανίων, 4 στο Δήμο Κανδάνου Σελίνου, 14 στο Δήμο Κισσάμου, 11 στο Δήμο Πλατανιά, 3 στο Δήμο Σφακίων, 3 στο Δήμο Χανίων και το πόσον που αντιστοιχεί στους επιλαχόντες νέους γεωργούς είναι ύψους 769.500 Ε.

Οι 15 υποψήφιοι νέοι γεωργοί που έλαβαν απορριπτική απόφαση έχουν την δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός 20 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης.