Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων ολοκλήρωσε τη δημιουργία των ταυτοτήτων για τα μέλη του.

Οι ταυτότητες προέκυψαν από την επιθυμία μας να προσδώσουμε κύρος στον ασφαλιστικό θεσμό και ένα πρόσθετο επιχείρημα στα μέλη μας, στο γιατί το καταναλωτικό κοινό θα πρέπει να προτιμά ασφαλιστές που διαθέτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να εξυπηρετούν σωστά και με συνέπεια τις ασφαλιστικές ανάγκες των συμπολιτών μας.

Οι ταυτότητες φέρουν την φωτογραφία του πιστοποιημένου διαμεσολαβητή, την ένδειξη Μέλος του ΣΑΔΧ και στην πίσω όψη το κείμενο:

"Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων ιδρύθηκε με σκοπό να προασπίσει τον ασφαλιστικό θεσμό, να διεκδικεί τα δικαιώματα των μελών του, καθώς και να συμβάλει στον υγιή ανταγωνισμό.

Το αναγραφόμενο μέλος είναι εγγεγραμμένο στο Επιμελητήριο Χανίων και πληροί τις προϋποθέσεις για να σας προτείνει καλύψεις για τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Πιστεύουμε ότι με αυτή την ενέργεια προστατεύουμε και το καταναλωτικό κοινό από αθέμιτες πρακτικές μη πιστοποιημένων ασφαλιστών, που προσπαθούν να εκμαιεύσουν χρήματα εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη που τους δείχνουν ορισμένοι καλόπιστοι συνομιλητές.

Οι ταυτότητες θα παραληφθούν από τα μέλη του συλλόγου στην 4η Γενική Συνέλευση της 3ης Δεκεμβρίου 2014."